VITA NOVA 2015

Dňa 10.-11. septembra 2015 sa v kongresovej sále hotela Park Inn Danube v Bratislave uskutočnil 4. ročník medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA.

Odborný program

Štvrtok 10. 9. 2015

BLOK 1 - NELEKÁRSKI ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

Svätopluk Hlavačka (Slovensko)Zdravotnícky manažment - interpersonálne zručnosti
Zuzana Behúňová (Slovensko)Obezita a fertilita
Iveta Stenová (Slovensko)Sterilita v bežnej gynekologickej praxi
Andrea Čurajová (Slovensko)
Vplyv veku na plodnosť a kvalitu gamét

BLOK 2 - EMBRYOLOGICKÝ

Franck Pellestor (Francúzsko)The role of chromothripsis in the genesis of complex chromosomal rearrangements in human gametes and embryo
Giovanni Coticchio (Taliansko)Oocyte cryopreservation
Maria José de Los Santos (Španielsko)Embryo quality and implantation potential: intrinsic variables affecting clinical outcome
Kateřina Veselá (Česká republika)Selekce optimálního embrya pomocí preimplantačních genetických screeningových metod
Miriama Molčanová (Slovensko)Morfokinetika – neinvazívna metóda selekcie embryí
Piatok 11. 9. 2015

BLOK 1 - STIMULAČNÉ PROTOKOLY

Colin M. Howles (Švajčiarsko)A history of gonadotrophin development for human fertility treatment and future perspectives
Diego Ezcurra (USA)Gonadotrophins in ART: Myths & Facts
Omar Josef Shelb (Rakúsko)Benefit of HP-HMG versus rFSH (+ rLH) in the treatment of specific groups of patients
Yves Rio (Francúzsko)Hysterosalpingography with ct scan for checking infertility

BLOK 2 - SYMPÓZIUM SEKCIE ASISTOVANEJ REPRODUKCIE SGPS

Peter Harbulák (Slovensko)Vek a ovariálna rezerva
Silvester Galo (Slovensko)Manažment endometriózy z pohľadu sterility
Peter Krajkovič (Slovensko)Keď spermiogram nestačí...
Peter Harbulák (Slovensko)Konsenzus manažmentu párov s poruchami plodnosti pre klinickú prax

BLOK 3 - INTERKLINICKÉ DISCIPLÍNY

Karin Malíčková (Česká republika)Současné diagnostické a terapeutické možnosti reprodukční imunologie
Katarína Bergendiová (Slovensko)Poruchy reprodukcie a možnosti liečby pri antifosfolipidovom syndróme 
Žaneta Dzurillová (Slovensko)Liečba intravenóznymi lipidovými emulziami pri opakovaných implantačných zlyhaniach
Jaroslav Fábry (Slovensko)Iné formy Diabetes mellitus
Elena Tibenská (Slovensko)Diagnostika imunologických príčin porúch plodnosti z pohľadu laboratória a možnosti neinvazívneho genetického skríningu

BLOK 4 - ULTRAZVUK

Róbert Dankovčík (Slovensko)Vyšetrenie srdca v 1. trimestri
Vladimír Ferianec (Slovensko)Sonografia v liečbe intrauterinného pacienta
Marián Križko, ml. (Slovensko)OHVIRA syndróm
Martin Gábor (Slovensko)Anteroposteriórne rozmery nadobličiek plodu ako 2D ultrazvukový marker predikcie predčasného pôrodu