VITA NOVA 2019

Dňa 19.-20. septembra 2019 sa v kongresovej sále hotela Radisson Carlton BLU v Bratislave
uskutočnil 6. ročník medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA.

Odborný program

Štvrtok 19. 9. 2019

BLOCK 1 - Európske Sympózium – embryologický blok

Giovanni Coticchio (Taliansko)Legacy and future of embryo science: the Bratislava ESHRE campus
Maria José de los Santos (Španielsko)Risk management and human errors in IVF
Jakub Horák (Česko)Nové trendy v preimplantačním genetickém testování a výběru embryí vhodných k transferu
Jiří Rubeš (Česko)
Vliv věku na kvalitu spermií u mužů

BLOCK 2 - Európske Sympózium – klinický blok

Colin Howles (Švajčiarsko)Drug Development in Reproductive Medicine: Where are we today?
Carlo Alviggi (Taliansko)The Poseidon classification for low prognosis patients
Peter Humaidan (Dánsko)Individualized luteal phase support – the future of ART?
David Rumpík (Česko)Predvídateľnosť ovariálnej odpovede na stimuláciu FSH
Piatok 20. 9. 2019

BLOCK 1 - Aktuálne postupy v liečbe neplodnosti

Lenka Rybánska (Slovensko)Znížená ovariálna rezerva a ovariálna insuficiencia v klinickej praxi
Martina Cuľbová (Slovensko)KET ako prvý transfer
Silvia Toporcerová (Slovensko)Optimálny manažment neplodnosti u ženy po 39. roku
Ján Podoba (Slovensko)Štítna žľaza a gravidita

BLOCK 2 - Sympózium sekcie asistovanej reprodukcie SGPS

Igor Bartl (Slovensko)Štítna žľaza a gravidita
Peter Harbulák, Martin Pustaj (Slovensko)Mužská neplodnosť z pohľadu Centra asistovanej reprodukcie
Alexander Brešťanský, Hana Habanová (Slovensko)Ultrazvuk v diagnostike neplodnosti

BLOCK 3 - Interklinické disciplíny

Iveta Švecová (Slovensko)Úloha estrogénov v asistovanej reprodukcii
Katarína Bergendiová (Slovensko)Reprodukčná imunológia – nové poznatky a trendy
Monika Drakulová (Slovensko)Hematologické hlavolamy liečby neplodnosti

BLOCK 4 - Sonografia, prenatálna diagnostika a fetálna medicína

Róbert Dankovčík (Slovensko)Orofaciálne rázštepy, diagnostika a manažment
Anton Čunderlík (Slovensko)Diagnostika viacplodovej gravidity – na čo pri nej zabúdame?
Vladimír Ferianec (Slovensko)Amniopatch po previabilnom spontánnom odtoku plodovej vody zlepšuje perinatálne výsledky
Marián Križko, Jr. (Slovensko)Manažment gravidity neznámej lokalizácie
Martin Gábor (Slovensko)Prenatálna diagnostika vrodených vývojových chýb GITu
Ivana Kunochová (Slovensko)Hodnota kordocentézy v súčasnom manažmente intrauterinného pacienta

Abstrakty VITA NOVA 2019