VITA NOVA 2017

Dňa 21.-22. septembra 2017 sa v kongresovej sále hotela Radisson Carlton BLU v Bratislave
uskutočnil 5. ročník medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA. Hlavnými témami kongresu boli:
Výber správneho embrya, Individuálny pohľad na stimuláciu ovulácie, Súčasný konsenzus v
manažmente liečby neplodnosti, Spolupráca interklinických disciplín v liečbe neplodnosti, Materno-
fetálna medicína.

Odborný program

Štvrtok 21. 9. 2017

BLOK 1 - NELEKÁRSKI ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI (PARAMEDICALS)

Zuzana Behúňová Slovensko)Klomiféncitrát – starý známy?
Iveta Stenová (Slovensko)Zachovanie fertility u pacientok s karcinómom prsníka
Martin Pustaj (Slovensko)Spermiogram... a čo ďalej?
Pavel Svitok (Slovensko)
Úloha zinku v procese reprodukcie

BLOK 2 - EMBRYOLOGICKÝ

Giovanni Coticchio (Italy)Biological and clinical correlates of human fertilization
Maria José de Los Santos (Spain)Mitochondrial copy number in human blastocysts
Laurinčík (Slovensko)Jadierko - jeden z kľúčových hráčov v skorej embryogenéze
Gabriela Kaňová (Slovensko)Morfokinetické parametre implantovaných embryí v procese IVF
Piatok 22. 9. 2017

BLOCK 1 - STIMULAČNÉ PROTOKOLY

Colin M. Howles (Švajčiarsko)Recent experience with new r-hFSH preparations for ART
Filippo Ubaldi (Taliansko)Experience with Corifollitropin alfa in different patient profiles
Scott M Nelson (Veľká Británia)Individualisation of treatment in IVF/ICSI
Gianluca Gennarelli (Taliansko)LH in the stimulation protocols

BLOK 2 - SYMPÓZIUM SEKCIE ASISTOVANEJ REPRODUKCIE SGPS

Peter Harbulák (Slovensko)Odporúčané postupy v liečbe neplodnosti na Slovensku
Silvester Galo (Slovensko)Endometrióm a endometrium pri endometrióze
Peter Krajkovič (Slovensko)IVF - primeraná cena za efektívnu liečbu neplodnosti
Martin Petrenko (Slovensko)Prevencia adhézií v reprodukčnej medicíne

BLOCK 3 - INTERKLINICKÉ DISCIPLÍNY

Iveta Švecová (Slovensko)Špecifiká skríningových vyšetrení pri viacplodovej tehotnosti
Katarína Bergendiová (Slovensko)Diagnostické možnosti pri poruchách reprodukcie - naše skúsenosti
Gabriel Minárik (Slovensko)Trisomy test na Slovensku – súčasnosť a perspektívy

BLOCK 4 - MATERNO-FETÁLNA MEDICÍNA

Jozef Záhumenský (Slovensko)Vírusové infekcie plodu
Marián Križko Jr. (Slovensko)Preeclampsia: options of prediction and prevention
Martin Gábor (Slovensko)Ultrazvuková diagnostika intrauterinného stavu plodu
Vladimír Ferianec (Slovensko)Intrauterinné shuntingové operácie plodu
Marek Dráb (Slovensko)Diagnostika a intrauterinná liečba spina bifida

Abstrakty VITA NOVA 2017