VITA NOVA 2009

Dňa 18. septembra 2009, v kongresovej sále hotela Park Inn Danube v Bratislave, sa pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Richarda Rašiho uskutočnil 1. ročník medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA.

Odborný program

Dr. Michel Rio (Francúzsko)Od HMG po rekombinantné gonadotropíny; aké miesto má LH?
Dr. Colin M. Howles, PhD., FRSM. (Veľká Británia)Individuálny prístup k liečbe: nový model
Dr. Helmy A. Selman, PhD. (Taliansko)Základné a klinické korelácie štruktúry FSH
Prof. Dr. János Urbancsek, MD., DSc. (Maďarsko)Princíp výberu u-FSH alebo r-FSH v asistovanej reprodukcii: nové klinické dôkazy u pacientiek podstupujúcich kontrolovanú ovariálnu stimuláciu s následným ICSI
Dr. Carlo Alviggi, MD., PhD. (Taliansko)Kontrolovaná ovariálna stimulácia v cykloch IVF/ICSI: kto potrebuje LH?
MUDr. Peter Harbulák (Slovensko)
Úloha LH v protokoloch stimulácie ovulácie v IVF cykloch
Ing. Iveta Konýčková (Slovensko)Vplyv stimulácie ovulácie na kvalitu oocytov a embryí v IVF
MUDr. Iveta Stenová (Slovensko)Diagnostika a liečba sterility v ambulancii gynekológa
MUDr. Vladimír Mišanko (Slovensko)Diagnostika a liečba sterility v ambulancii urológa
MUDr. Zuzana Behúňová (Slovensko)Príprava sterilného páru pred cyklom IVF
Doc. MUDr. Tibor Bielik, PhD. (Slovensko)Endoskopia v diagnostike a liečbe sterility
MUDr. Mikuláš Redecha (Slovensko)Embolizácia myómov a sterilita
MVDr. Gabriela Iľková, PhD. (Slovensko)Manažment sterilného páru z pohľadu embryológa