VITA NOVA 2013

Dňa 20. septembra 2013 sa v kongresovej sále hotela Park Inn Danube v Bratislave uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA.

Odborný program

Alexander W. Bruce (Česká republika)Formovanie rôznych modelov génovej expresie
Alberto Tejera (Španielsko)Klinický význam morfokinetiky na hodnotenie viability embryí
Antonio La Marca (Taliansko)„Poor response” - definícia a etiológia
Ernesto Bosch (Španielsko)FSH a LH: dva gonádotropíny pre dve bunky, ale jeden spoločný cieľ
Colin M. Howles (Švajčiarsko)Pridať alebo nepridať: Úloha podpornej liečby v moderných protokoloch v asistovanej reprodukcii
Human M. Fatemi (Spoj. Arab. Emiráty)
Liečba neplodnosti u žien starších ako 35 rokov
Niklas Simberg (Fínsko)Corifollitropin alfa - od začiatku po súčasnosť
Miroslav Horňák (Česká republika)Využití arrayCGH v preimplantační genetické diagnostice a screeningu lidských IVF embryí
Miriama Jureková (Slovensko)Naše skúsenosti s morfokinetickým hodnotením kvality embryí
Peter Harbulák (Slovensko)Vplyv DHEA na IVF cyklus u “poor responders”
David Rumpík (Česká republika)Surogátní mateřství - naše praktické zkušenosti a výsledky léčby
Róbert Dankovčík (Slovensko)Genetický sonogram ako cesta k znižovaniu počtu invazívnych výkonov
Vladimír Ferianec (Slovensko)Sonograficky riadené intrauterinné invazívne výkony v gravidite
Marián Križko (Slovensko)Zobrazovacie modality v diagnostike uterinných abnormalít
Mikuláš Redecha, Peter Papcun (Slovensko)Nové trendy liečby myómov maternice