VITA NOVA 2023

Dňa 21.-22. septembra 2023 sa v kongresovej sále hotela Radisson Carlton BLU
v Bratislave uskutočnil 8. ročník medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA.

Odborný program

Štvrtok 21. 9. 2023

EURÓPSKE SYMPÓZIUM-LABORATÓRIUM BUDÚCNOSTI 14.00-16.00

María José De los Santos (Šoanielsko)Factors affecting oocyte cryopreservation: room for improvement
Marcos Meseguer (Španielsko)Al is ready to empower our decisions in IVF
Catello Scarica (Taliansko)The embryo transfer: the final critical step from the embryo perspective

EURÓPSKE SYMPÓZIUM-NOVÉ TRENDY A POSTUPY VIVF 16.00-19.00

Colin Howles (Švajčiarsko)The Changing Landscape of IVF; from academic collaborations to multinational corporations
Christos A. Venetis (Grécko)How can real world evidence help us make the right decisions for our patients: the case of gonadotrophins In ART
Giuseppe D'Amato (Taliansko)Current trends in ovarian stimulation, Letrozole Utilization for the Ovulation Induction Protocols in Normo and Hyper Responders Patients
Joaquin Llacer (Španielsko)Ovarian stimulation in donor patients
Piatok 22. 9. 2023

EMBRYOLOGIA A MODERNÉ POSTUPY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE

Miroslava Rabajdová (Slovensko)Využitie molekulových vyšetrovacích metód a Al v procese IVF
Rostislav Navrátil (Česko)Současné trendy v preimplantačním genetickém testování embry
Pavel Svitok (Slovensko)Diagnostika oxidačného stresu u mužov ako dôležitý nástroj v liečbe neplodnosti Diskusia / Discussion
Fabio Cruz (Španielsko)3D Ultrasound in Reproductive Medicine

SYMPÓZIUM - AKO DNES PRISTUPOVAŤ K DIAGNOSTIKE A LIEČBE - 11.00-13.00

Tomáš Bagocsl (Slovensko)Limity v asistovanej reprodukcii
Peter Harbulák (Slovensko)Diagnostika, liečba a prevencia porúch plodnosti. Guidelines SGPS
Silvia Toporcerová (Slovensko)Kryokonzervácia oocytov u onkologických pacientok Guidelines slovenskej gynekologickej a onkologickej spoločnosti SLS
Eliška Lacková (Slovensko)Kryokonzervácia oocytov-luxus alebo prevencia?

MODERNÉ POHĽADY NA VYBRANÉ GYN/POR TÉMY - 14.00-18.00

Michaela Ferlancová (Slovensko)Súčasné postupy v ambulantnej starostlivosti o prsníky- pohlad mamologa
Peter Papcun (Slovensko)Aktuálne trendy v urogynekologickej operačnej liečbe
Ivana Kunochová (Slovensko)Prenatálna diagnostika a následný manažment patologických nálezov na CNS
Martin Alföldi (Slovensko)Moderné vedenie gravidit s SGA/FGR
Martin Gábor (Slovensko)Úskalia manažmentu monochoriálnej gravidity
Marián Križko (Slovensko)CMV v gravidite
Vladimir Ferlanec (Slovensko)Nové trendy vo fetálnej chirurgii

Abstrakty VITA NOVA 2023