VITA NOVA 2021

Dňa 21.-22. októbra 2021 sa v kongresovej sále hotela Radisson Carlton BLU
v Bratislave uskutočnil 7. ročník medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA.

Odborný program

Štvrtok 21. 10. 2021

BLOCK 1 - EURÓPSKE SYMPÓZIUM – PODPORA LUTEÁLNEJ FÁZY

Peter Platteau (Belgicko)Luteal phase support: balancing effectiveness and safety.
Birgit Alsbjerg (Dánsko)Do Luteal phase Progesterone levels impact the reproductive outcomes of frozen embryo transfer cycles?
Nikolaos P. Polyzos (Španielsok)Individualized luteal phase support-iLPS, The future of LPS.

BLOCK 2 - EURÓPSKE SYMPÓZIUM – INDIVIDUÁLNA STIMULÁCIA OVULÁCIE

Colin Howles (Švajčiarsko)The true story of Gonadotrophin Development for Ovarian Stimulation; what lessons have we learnt?
Gorka Barrenetxea (Španielsko)Ovarian stimulation in assisted reproduction: Myths, Legends & Reality
Fabio Cruz (Španielsko)NORMO/HIGH responders: combining efficacy and safety in personalisation of ovarian stimulation
Shahar Kol (Izrael)LH supplementation in ovarian stimulation for IVF: The individual, LH deficient, patient perspective.
Peter Platteau (Belgicko)hCG driven LH activity vs. rec-LH
Piatok 22. 10. 2021

BLOCK 1 - VARIA

Oliver Velich (Slovensko)Arteficiálna inteligencia v medicíne
Pavel Svitok (Slovensko)Využitie umelej inteligencie v procese IVF
Elena Tibenská (Slovensko)Uterinné NK bunky a ich úloha v reprodukcii
Katarína Bergendiová (Slovensko)Terapeutické možnosti pri imunologických poruchách reprodukcie
Lenka Lapides (Slovensko)Uterinné NK bunky – diagnostika a ich liečba na Slovensku

BLOCK 2 - EURÓPSKE SYMPÓZIUM - KRYOKONZERVÁCIA OOCYTOV

Giovanni Coticchio (Taliansko)Oocyte freezing: a brief history of oocyte cryopreservation and current perspectives
Iveta Švecová (Slovensko)Elektívna prezervácia fertility u onkologických pacientov
Silvester Galo (Slovensko)Medical versus social freezing – dve strany jednej mince

BLOCK 3 - SONOGRAFIA, PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA A FETÁLNA MEDICÍNA

Róbert Dankovčík (Slovensko)Usg vyšetrenie hlavy plodu v 1. trimestri
Martin Gábor (Slovensko)Fetálny neurosonogram 2. trimestra
Marian Križko (Slovensko)Metotrexát v manažmente ektopickej gravidity - naše skúsenosti od roku 2016
Martin Alfoldi (Slovensko)TAPS ako komplikácia monochoriálnej gravidity
Ivana Kunochová (Slovensko)Vplyv intrauterinnej liečby na fetálny hydrotorax a obštrukčnú uropatiu
Vladimír Ferianec (Slovensko)ntrauterinné transfúzie - naše výsledky

Abstrakty VITA NOVA 2021