VITA NOVA 2011

Dňa 16. septembra 2011, v kongresovej sále hotela Park Inn Danube v Bratislave, sa pod záštitou predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Viliama Novotného uskutočnil 2. ročník medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA.

Odborný program

Colin M. Howles (Švajčiarsko)Pokrok v stimulácii gonádotropínmi v asistovanej reprodukcii
Luca Gianaroli, Cristina Magli (Taliansko)Selekcia oocytov a embryí: nové možnosti PGS
Juan A. Garcia - Velasco (Španielsko)Cielený výber ART pre jednotlivých pacientov
Peter Humaidan (Dánsko)Úloha LH v kontrolovanej ovariálnej hyperstimulácii
Moncef Benkhalifa (Francúzsko)Stimulácia folikulov: dizajnovanie novej stratégie na základe rôznych typov glykozylovaného FSH
János Urbancsek (Maďarsko)
Nové poznatky a možnosti využitia nového liekového produktu v luteálnej suplementácii
Semra Kahraman (Turecko)PGD monogénnych ochorení a HLA typizácia
Jiří Rubeš (Česká republika)Preimplantační genetická diagnostika a vyšetření spermií u nositelů balancovaných translokací
Peter Harbulák (Slovensko)Nový gonádotropín s pomerom FSH/LH 2:1 v cykloch IVF
Marek Drábek (Slovensko)Sterilita a endometrióm
Gabriela Iľková (Slovensko)EmbryoScope - nová neinvazívna metóda hodnotenia kvality embryí
Róbert Dankovčík (Slovensko)Fetálna echokardiografia - od 2D k 3D a 4D
František Grochal (Slovensko)Možnosti a limitácie prvotrimestrálneho ultrazvukového vyšetrenia
Vladimír Ferianec (Slovensko)Komplexná prenatálna diagnostika genetického syndrómu
Marián Križko (Slovensko)Využitie 3D/4D objemových dát v prenatálnej diagnostike