VITA NOVA 2011

The 2nd International Educational Event VITA NOVA was held on 16 September 2011 in a Congress Hall of the Park Inn Danube Hotel in Bratislava under the auspices of MUDr. Viliam Novotný, Chairman of the Committee for Health of the National Council SR.

Scientific Program 2011

Colin M. Howles (Švajčiarsko)Pokrok v stimulácii gonádotropínmi v asistovanej reprodukcii
Luca Gianaroli, Cristina Magli (Taliansko)Selekcia oocytov a embryí: nové možnosti PGS
Juan A. Garcia - Velasco (Španielsko)Cielený výber ART pre jednotlivých pacientov
Peter Humaidan (Dánsko)Úloha LH v kontrolovanej ovariálnej hyperstimulácii
Moncef Benkhalifa (Francúzsko)Stimulácia folikulov: dizajnovanie novej stratégie na základe rôznych typov glykozylovaného FSH
János Urbancsek (Maďarsko)
Nové poznatky a možnosti využitia nového liekového produktu v luteálnej suplementácii
Semra Kahraman (Turecko)PGD monogénnych ochorení a HLA typizácia
Jiří Rubeš (Česká republika)Preimplantační genetická diagnostika a vyšetření spermií u nositelů balancovaných translokací
Peter Harbulák (Slovensko)Nový gonádotropín s pomerom FSH/LH 2:1 v cykloch IVF
Marek Drábek (Slovensko)Sterilita a endometrióm
Gabriela Iľková (Slovensko)EmbryoScope - nová neinvazívna metóda hodnotenia kvality embryí
Róbert Dankovčík (Slovensko)Fetálna echokardiografia - od 2D k 3D a 4D
František Grochal (Slovensko)Možnosti a limitácie prvotrimestrálneho ultrazvukového vyšetrenia
Vladimír Ferianec (Slovensko)Komplexná prenatálna diagnostika genetického syndrómu
Marián Križko (Slovensko)Využitie 3D/4D objemových dát v prenatálnej diagnostike