Vážené kolegyne a kolegovia,

v mene všetkých, ktorí sa podieľali na organizovaní 5. ročníka vzdelávacej akcie VITA NOVA
Vám ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
Verím, že spoločným úsilím organizátorov, spíkrov, sponzorov a ctených hostí sme strávili
príjemný deň, ktorý bol prínosom a inšpiráciou do ďalšej práce.
Želám Vám veľa úspechov, veľa zdravia a teším sa na stretnutie s Vami na 6. ročníku
medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA v roku 2019!

S úctou
MUDr. Peter Harbulák, PhD.

Vážené kolegyne a kolegovia!


Poznanie je dlhodobý a zložitý proces pozostávajúci zo získavania praktických a teoretických znalostí.

VITA NOVA“ otvára priestor pre efektívne a kvalitné poznávanie prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností, sprostredkovania výsledkov výskumov a projektov v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie v európskom rozmere. Zároveň umožňuje osobné stretnutia kolegov a nadviazanie spolupráce, ako aj umocnenie dobrých vzťahov.

S úctou

MUDr. Peter Harbulák, PhD.