Promo img

Vážené kolegyne a kolegovia!

Poznanie je dlhodobý a zložitý proces pozostávajúci zo získavania praktických a teoretických znalostí.

VITA NOVA“ otvára priestor pre efektívne a kvalitné poznávanie prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností, sprostredkovania výsledkov výskumov a projektov v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie v európskom rozmere. Zároveň umožňuje osobné stretnutia kolegov a nadviazanie spolupráce, ako aj umocnenie dobrých vzťahov.

Kongres VITA NOVA 2015
 priniesol spracovanie týchto hlavných tém: výber správneho embrya, kryokonzervácia oocytov, individuálny pohľad na stimuláciu ovulácie , súčasný konsenzus v manažmente liečby neplodnosti, spolupráca interklinických disciplín v liečbe neplodnosti a nové trendy v sonografii.

S úctou

MUDr. Peter Harbulák, PhD.


REKAPITULÁCIA:

Prvý ročník VITA-NOVA v roku 2009 bol zameraný na využitie gonádotropínov v stimulačných protokoloch IVF a na manažment liečby sterility v ambulantnej praxi. Svoje prednášky vtedy predniesli významné osobnosti v oblasti asistovanej reprodukcie, ako sú
Dr. Colin Howles, PhD., FRSM (Švajčiarsko), Dr. Michel Rio (Francúzsko), Dr. Carlo Alviggi, PhD. (Taliansko), Dr. Helmy Selman, PhD. (Taliansko) a prof. János Urbancsek, MD., PhD., DSc. (Maďarsko).

Druhý ročník VITA-NOVA v roku 2011 sa zameral na tri hlavné témy: význam LH v riadenej ovariálnej stimulácii, invazívne a neinvazívne vyšetrovacie metódy v embryológii,najnovšie možnosti v prenatálnej diagnostike s prihliadnutím na gravidity dosiahnuté metódami asistovanej reprodukcie.
 

VITA NOVA 2013 sa venovala trom hlavným témam: individuálny prístup v stimulácii ovulácie, stimulácia ovulácie u pacientok nad 35 rokov, hodnotenie kvality oocytov a embryí.

Verím, že úsilie organizátorov, spíkrov a sponzorov nám všetkým pripravilo deň bohatý na cenné odborné informácie.
Dúfam, že táto úprimná snaha o obohatenie našeho poznania nám priniesla prosperitu do každodenných pracovných aktivít.