VITA NOVA 2011

The 2nd International Educational Event VITA NOVA was held on 16 September 2011 in a Congress Hall of the Park Inn Danube Hotel in Bratislava under the auspices of MUDr. Viliam Novotný, Chairman of the Committee for Health of the National Council SR.

Scientific Program 2011

Colin M. Howles (Švajčiarsko)Pokrok v stimulácii gonádotropínmi v asistovanej reprodukcii
Luca Gianaroli, Cristina Magli (Taliansko)Selekcia oocytov a embryí: nové možnosti PGS
Juan A. Garcia - Velasco (Španielsko)Cielený výber ART pre jednotlivých pacientov
Peter Humaidan (Dánsko)Úloha LH v kontrolovanej ovariálnej hyperstimulácii
Moncef Benkhalifa (Francúzsko)Stimulácia folikulov: dizajnovanie novej stratégie na základe rôznych typov glykozylovaného FSH
János Urbancsek (Maďarsko)
Nové poznatky a možnosti využitia nového liekového produktu v luteálnej suplementácii
Semra Kahraman (Turecko)PGD monogénnych ochorení a HLA typizácia
Jiří Rubeš (Česká republika)Preimplantační genetická diagnostika a vyšetření spermií u nositelů balancovaných translokací
Peter Harbulák (Slovensko)Nový gonádotropín s pomerom FSH/LH 2:1 v cykloch IVF
Marek Drábek (Slovensko)Sterilita a endometrióm
Gabriela Iľková (Slovensko)EmbryoScope - nová neinvazívna metóda hodnotenia kvality embryí
Róbert Dankovčík (Slovensko)Fetálna echokardiografia - od 2D k 3D a 4D
František Grochal (Slovensko)Možnosti a limitácie prvotrimestrálneho ultrazvukového vyšetrenia
Vladimír Ferianec (Slovensko)Komplexná prenatálna diagnostika genetického syndrómu
Marián Križko (Slovensko)Využitie 3D/4D objemových dát v prenatálnej diagnostike

Dear colleagues,

registration for the congress is closed at www.vita-nova.sk. Registration will still be possible on the day of the congress at the congress venue and also via streaming - see the following information:

  • due to the current epidemiological situation and strict restrictions by congress centre for organizing mass events, we would like to inform you about the conditions of entry for participants of the attendance form of the VITA NOVA congress. Entry will be allowed only for FULLY VACCINATED persons. Visitors must present their vaccination certificate upon entry.
  • for those interested in this event who are not vaccinated, we offer an online form of transmission of the entire congress.

 

For ONLINE WATCHING just click on the link on the congress subpage at the time of the congress: konferencia2021.vita-nova.sk. On this subpage you will be directly logged in to
the broadcast, after logging in we will make the broadcast available to you. You can watch the congress on PC, tablet, mobile phone. To watch the congress lectures it is not necessary to pay the registration fee in advance. It must be paid in order to be granted credits, which we guarantee to both the attendees of the attendance and the online form.

Certificates of attendance will be issued after the congress on the basis of the paid registration fee and will be automatically sent to the participants in electronic form. Please
contact gyn-fiv@gyn-fiv.sk after the congress for information on payment of the fee and issuance of the certificate.

Thank you for your understanding.

We hope that we will spend pleasant days together, which will be beneficial and inspiring for future work.
We wish you every success, good health and look forward to meeting you!