VITA NOVA 2019

Radisson BLU Carlton, Bratislava | 19. – 20. 9. 2019

SLOVENSKÁ GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA SPOLOČNOSŤ
a GYN-FIV, A.S. – CENTRUM PRE GYNEKOLÓGIU, UROLÓGIU A ASISTOVANÚ REPRODUKCIU
Vás pozývajú na 6. ročník medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA, ktorá sa uskutoční
v dňoch 19. – 20. septembra 2019 v hoteli Radisson BLU Carlton v BRATISLAVE.

Program kongresuSpoločenský večer

ORGANIZÁTOR

Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť a
GYN-FIV, a.s. Centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu

ODBORNÝ GARANT

Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť

KOORDINÁTOR AKCIE

MUDr. Peter Harbulák, PhD.

TÉMY VITA NOVA 2019:

 • Výber správneho embrya
 • Individuálny pohľad na stimuláciu ovulácie
 • Súčasný konsenzus v manažmente liečby neplodnosti
 • Spolupráca interklinických disciplín v liečbe neplodnosti
 • Materno – fetálna medicína

ORGANIZAČNÉ POKYNY:


REGISTRÁCIA

 • on-line na adrese www.vita-nova.sk do 10. 9. 2019
 • na mieste, v deň konania akcie

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 • lekár do 35 rokov – 20 €
 • lekár – 45 €
 • Embryológ – 45 €
 • Laborant, zdravotná sestra – 20 €
 • Ostatní – 45 €

 

MOŽNOSTI PLATBY:  bankovým prevodom do 31. 8. 2019 alebo v hotovosti na mieste.

Majiteľ účtu: Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK48 1100 0000 0026 6345 5128 SWIFT: TATR SK BX
Konštantný symbol: 0558, Variabilný symbol: 19092019

Poznámka: ako účel platby uveďte meno a priezvisko účastníka (nie názov spoločnosti) za účelom identifikácie platby.
Registračný poplatok zahŕňa: odborný program, konferenčné materiály, konferenčný balíček.
Dokladom o úhrade registračného poplatku sa preukážete pri registrácii.

TERMÍN

19. 9. 2019 (štvrtok)
registrácia účastníkov od 12.30 hod.
20. 9. 2019 (piatok)
registrácia účastníkov od 7.30 hod.

w

ROKOVACÍ JAZYK

Slovenčina
Angličtina
(tlmočenie je zabezpečené)

MIESTO

Kongresová sála hotela Radisson BLU Carlton
Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava

KONTAKT

tel.: 0915 989 162, 0915 989 164
www.vita-nova.sk 

gyn-fiv@gyn-fiv.sk 

AKCIA BUDE MAŤ PRIDELENÝCH 13 KREDITOV EACCME.

POTVRDENIE O ÚČASTI OBDRŽÍ ÚČASTNÍK PO ABSOLVOVANÍ PREDNÁŠOK.

INFORMÁCIE O VITA NOVA 2019 BUDÚ PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÉ.

Prednášajúci


Colin M. Howles, M.D., Ph.D., CBiol MSB., FRSM

Colin M. Howles, M.D., Ph.D., CBiol MSB., FRSM

dozvedieť sa viac

Giovanni Coticchio, PhD.

Giovanni Coticchio, PhD.

dozvedieť sa viac

Dr. Maria José de los Santos, PhD.

Dr. Maria José de los Santos, PhD.

dozvedieť sa viac

Peter Humaidan, Professor, DMSc

Peter Humaidan, Professor, DMSc

dozvedieť sa viac

Carlo Alviggi, M.D., Ph.D.

Carlo Alviggi, M.D., Ph.D.

dozvedieť sa viac

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

dozvedieť sa viac

Mgr. Martin Pustaj

Mgr. Martin Pustaj

dozvedieť sa viac

Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

dozvedieť sa viac

MUDr. Peter Harbulák, PhD.

MUDr. Peter Harbulák, PhD.

dozvedieť sa viac

MUDr. Iveta Švecová, PhD.

MUDr. Iveta Švecová, PhD.

dozvedieť sa viac

MUDr. Silvester Galo, PhD.

MUDr. Silvester Galo, PhD.

dozvedieť sa viac

Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

dozvedieť sa viac

MUDr. Igor Bartl

MUDr. Igor Bartl

dozvedieť sa viac

MUDr. Hana Habánová, PhD.

MUDr. Hana Habánová, PhD.

dozvedieť sa viac

Mgr. Jakub Horák, PhD.

Mgr. Jakub Horák, PhD.

dozvedieť sa viac

MUDr. Ivana Kunochová

MUDr. Ivana Kunochová

dozvedieť sa viac

MUDr. Marián Križko, PhD.

MUDr. Marián Križko, PhD.

dozvedieť sa viac

Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH

Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH

dozvedieť sa viac

MUDr. Monika Drakulová

MUDr. Monika Drakulová

dozvedieť sa viac

Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA

Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA

dozvedieť sa viac

MUDr. Martina Cuľbová, PhD.

MUDr. Martina Cuľbová, PhD.

dozvedieť sa viac

MUDr. Martin Gábor, PhD.

MUDr. Martin Gábor, PhD.

dozvedieť sa viac

Prof. MVDr. Jiří Rubeš, PhD.

Prof. MVDr. Jiří Rubeš, PhD.

dozvedieť sa viac

MUDr. David Rumpík, PhD.

MUDr. David Rumpík, PhD.

dozvedieť sa viac

MUDr. Anton Čunderlík, Ph.D.

MUDr. Anton Čunderlík, Ph.D.

dozvedieť sa viac

MUDr. Lenka Rybánska, PhD., MPH

MUDr. Lenka Rybánska, PhD., MPH

dozvedieť sa viac

MUDr. Alexander Brešťanský

MUDr. Alexander Brešťanský

dozvedieť sa viac